Yêu cầu rút tiền sẽ sớm được xử lý và tiền có thể được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn sớm. Hãy nhớ rằng Forex là một sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch Forex có thể không phù hợp với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Vui lòng xem xét Cảnh báo Rủi ro và Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các nhà giao dịch ngoại hối không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản.